Sběr a zpracování čaje

Podmínky růstu čajovníku

Čajovník se dělí do dvou poddruhů - čajovník čínský a asámský. Nejčastěji se však můžeme setkat s čínskou verzí čajovníku, která při stejné chuti snese horší podmínky. Čajovníku se daří ve výhradně tropických a subtropických oblastech. Pro růst toho nejkvalitnějšího čaje je ideální vyšší nadmořská výška a dostatek vláhy.


Tento keř dokáže dorůstat výšky až pěti metrů, z důvodu snadného sbírání se však zastřihává už metr nad zemí, dalším důvodem je (podobně jako u ovocných stromů) více vynaložené energie do plodů, než do růstu a následného zpevnění stonků. Jako jiné rostliny i čajovník kvete, má krásné bílé květy.

Sběr čaje

Sbírání čajových lístků se provádí několikrát za rok, lístky čajovníku se nechávají dorůst do obvyklé velikosti 5-10 cm. Menší lístky se považují za cennější díky výraznější chuti. U kvalitních výrobců, zejména Cejlonských dárkových čajů Basilur se provádí sklizeň stále ručně, díky čemuž je dosaženo daleko lepší chuti čaje, jelikož zkušení sběrači dokáží během setiny sekundy posoudit zralost lístků, zatímco při mechanickém zpracování se na kvalitu nehledí. A kolik sklidí sběrač čajových lístků denně? Čerstvých lístků nasbírá obvykle 20 kilogramů, po usušení to dělá zhruba 4 kilogramy denně.

Zpracování čajů

Další zpracování se liší podle druhů čaje. Společná je fáze zavadnutí, napařování a oxidace čaje, vše se zakončuje fází sušení čaje. Všechny fáze zpracování čaje mají své identické odlišnosti, které dávají za vznik tolika druhům čajů.

Copyright 2014 - 2021 © Dárkové čaje